Info

Här skriver vi information gällande hela vår anläggning


Juni, juli och augusti är det vår restaurang som driver camping och gästhamn

Telefon +46 (0) 650 550041


Båtbottentvätten är ej i bruk just nu

Vi väntar på service och hoppas vara igång så fort som möjligt.

Information kommer här på hemsidan.


Toatömningen för båtar är nu igång

Den är inkörd och klar.


Nya priser gästhamn och camping

Camping 240 kr.

Gästhamn 200 kr.


Restaurangen är nu öppen för säsongen

Se vidare fliken "restaurang"


Evenemang

Med anledning av pågående pandemi är ej några evenemang för 2021 planerade.

Om förändring sker meddelas detta här på hemsidan.