På plats.....

På plats är nu vår nya toatömningsanläggning.

Efter ett bra utfört arbete av våra duktiga medlemmar är nu vår nya toatömningsanläggning inom kort klar att tagas i bruk. Denna anläggning är en del av vår miljösträvan till ett renare hav. Vi har även påbörjat ett projekt där vi mäter havstulpanernas förekomst över tid för att bättre kunna tvätta båtbottnar vid rätt tidpunkt och i förlängningen undvika giftiga bottenfärger. Vår strävan är att få våra medlemmar mer informerade och kunninga i miljöhänseende.

/img_4258.jpg

1 jul 2016