Restaurangen

Restaurangen är nu öppen.

Restaurangen öppnade den 25 maj. Det var många besökare redan från början. Premiären gick bra med många nöjda gäster. Dock var det inte helt problemfritt då många varuleveranser uteblev. Dessutom skadade innehavaren och tillika kocken Lena sin hand under söndagen och fick uppsöka akuten. Lite smått kaos uppstod en stund men hennes personal gjorde ett fantastiskt jobb med att reda ut det hela.

Nu i början är utbudet lite begränsat då ej full personalstyrka uppnåtts ännu. I mitten på juni räknar restaurangen med att utöka menyn. Vi önskar Lena med personal ett stort LYCKA TILL!

Roland Jonsson
ordförande
Enångers Båtsällskap

1 jun 2013