Seglarläger EBS

I sommar anordnas seglarläger

Länk till seglarläger

https://www.borkabrygga.se/seglarl%C3%A4ger