Seglarläger EBS

I sommar anordnas seglarläger

Seglarläger 2020.docx

Seglarläger 2020.pdf

 

Frågor och funderingar kan skickas till ungdom.ebs@hotmail.se 

 

Seglarläger 2020 vid Borka brygga

I år arrangerar vi seglarläger under vecka 29 där vi bjuder in Njutångers Båtklubb. Datum för
seglarlägret är måndag 13 juli – onsdag 15 juli, respektive torsdag 16 juli – lördag 18 juli.
Glidarna (8-9år), måndag, tisdag och onsdag, kl. 09:00 – 14:00, lunch ingår.
Simkunnig minst 25-meter är ett krav. Sjuåringar med god sjövana och simkunniga 25 meter 
kan erbjudas plats i Glidargruppen i mån av plats (max 16 platser).
Kryssarna (10–15 år), torsdag, fredag, lördag och söndag, lunch ingår.
09.00-15.00 (torsdag & fredag), samling kl. 12.00 lördag till ca:15.00 söndag (max 24 platser).
Lunch ingår (ej lördag), samt lättare middag vid övernattningen. Från lördag till söndag har vi tidigare
år haft övernattning på Gressla / Enhamna, i år måste vi avvakta rekommendationerna för COVID-19
Vuxenkurs (föräldrar till ungdom), söndagen innan seglarlägret, 12 juli (vecka 28), lunch ingår.
Syftet med kursen är att föräldrar ska lära sig att rigga segelbåtarna och grundläggande
seglarkunskaper. Efter genomfört kurs finns det möjlighet att senare som medlem i Enånger
Båtsällskap få använda segelbåtarna när det inte är någon seglarkurs.
Anmälningsinformation för seglarlägret.
Kursavgiften skiljer något beroende på vilket läger man är anmäld till. Meddela vid inbetalning vilket
lägerbetalningen avser. Arbetsplikt för en vuxen på 2-3 timmar/familj. Ni får själv välja vilket pass
som är mest lämpligt första kursdag.
Glidarna, 750 kronor
Kryssarna, 900 kronor
Vuxenkurs, 500 kronor
… och eventuellt medlemsavgift
Nytt för i år är medlemskap i EBS där medlemskap också inkluderar alla i familjen under samma
folkbokföringsadress. För ungdom som inte ingår i något medlemskap tillkommer medlemsavgift,
150 kronor och gäller även ungdomsledare. Genom denna medlemsavgift blir deltagarna försäkrade
via Hälsinglands Båtförbund under kurs samt vid eventuella båtlån på övrig tid i sommar. En billig
försäkring då det är lätt hänt att kollidera eller välta på ett sådant sätt att skador uppstår på egna
eller andras båtar. Ingen ungdom får segla klubbens båtar utan denna försäkring.
Samtycke till att publicera uppgifter. Du som deltagare av vår seglarkurs, har själv (om Du är över 15
år) eller som vårdnadshavare (i andra fall), rätt att bestämma om fotografier, videor eller andra
personuppgifter får publiceras på Enångers båtssällskapets webb eller i sociala medier på Instagram
och Facebook. Ett medgivande kan alltid återkallas. Dataskyddsordningen GDPR har till syfte att
skydda människor mot at deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av
personuppgifter. Till personuppgifter räknas namn, födselsdatum, adress, epost, mobilnr, fotografier
och videor.

Anmälan, frågor och funderingar, skicka till ungdom.ebs@hotmail.se med följande upplysningar
1. Kurs (Glidarna, Kryssarna eller Vuxenkurs)
2. Namn på ungdom, födselsdatum
3. Medlemskap? [EBS], [NBK] eller [inget medlemskap]
4. Namn på målsman (som står uppfört som medlem i EBS eller NBK), födselsdatum
5. Kontaktupplysningar till Målsman, epost och mobilnummer
6. Matallergier / specialkost
7. GDPR samtycke till att kunde spara personuppgifter i medlemsregister/kursdatabas, samt att
publicera på bild/video av ungdomen på web och i sociala medier som Enångers Båtsällskap har.