Avgifter

Avgifter 2021 :

Medlemsavgift (familj ingår) 500 kr
Avgift för stödjande medlem 300 kr
Medlemsavgift ungdom 150 kr

Båtplatsavgifter:
Grundavgift: 1000 kr. Motsvarar arbetsplikten och kan därmed arbetas av.
Vid förtöjning vid boj: Båtens bredd + 50 cm, kostar 3.75 kr per cm (varav moms 0.75 kr)
Vid förtöjning vid bom: 3.75 per cm (varav moms 0.75 kr)
Vid förtöjning långsida mot kaj: Båtens längd i cm, kostar 3.75 kr per cm (varav moms 0.75 kr)
Ny medlem, som fått båtplats tilldelad, betalar en inträdesavgift på 1000 kr.
Uppläggningsavgift vintertid för båtar > 6 m 625 kr (varav moms 125 kr)
Uppläggningsavgift för båtar < 6 m 375 kr (varav moms 75 kr)
För enbart vinter- eller sommaruppställning, utan att inneha båtplats, betalar medlem 500 kr i grundavgift.
Nattvaktsplikt ingår. Grundavgift motsvarar arbetsplikten och kan arbetas av.


Uppställning av båt sommartid:
Första sommaren 500 kr (varav moms 100 kr)
Andra sommaren 1000 kr (varav moms 200 kr)
Tredje sommaren 2000 kr (varav moms 400 kr)
osv
Uppläggning av vaggor/vagnar sommartid kostar 300 kr (varav moms 60 kr)
Av medlem arbetad tid avdrages följande år 200 kr per timme för de första 5 timmarna.
Resterande arbetad tid avdrages 100 kr per timme. Det gäller arbeten som är beordrad
av styrelsemedlem. Det går maximalt att arbeta av tid som motsvarar kostnaderna för
grundavgift och båtplatsavgift.

Båtbottentvätt.
Båt upp till 5 m: 300:- (varav moms 60 kr)
Båt upp till 6 m: 350:- (varav moms 70 kr)
Båt upp till 7 m: 450:- (varav moms 90 kr)
Båt upp till 8 m: 550:- (varav moms 110 kr)
Båt upp till 9 m: 650:- (varav moms 130 kr)
Båt upp till 10m: 700:- (varav moms 140 kr)
Båt över 10 m: 800:- (varav moms 160 kr)

Tid bokas i hamnkontoret eller via mail till g.karl@telia.com

Båtplatser: Om Ni har önskemål om förändringar när det gäller båtplatser tar Ni kontakt med
Günther Karl: 070 370 1924

Försäkringar: Om Ni vill ha information om båtförsäkring eller vill teckna ny försäkring på Er båt
tar Ni kontakt med Stellan Stark: 0730 262 962