Hitta hit

Sjövägen

Vid angöring passeras först ett par prickar (röd och grön) syd om Flaköns sydöstra udde. Efter 1,3 sjömil passeras ytterligare tre prickar (grön röd grön)

Landvägen

Både från söder och norr
Sväng av E4-an vid avfart skyltar ENÅNGER och BORKA BRYGGA.
Åk mot Enånger och passera gamla E4-an.

Inne i Enånger efter COOP följ skyltar höger mot Borka Brygga cirka 3,5 km.