Övriga funktionärer

H.k. samordnare Günther Karl

Hamnkommitté John Sundqvist

Hamnkommitté Bengt Dahlberg

Hamnkommitté Jan Forsberg

Hamnkommitté Rauli Petäjämaa

Hamnkommitté Georg Lindgren

Ungd. sammankallande Christoffer Andresen

Ungdomskommitté Lova Östberg

Ungdomskommitté Karin Nilsson

Ungdomskommitté Johnny Bäck

Materialansvarig Günther Karl

för segeljollar Håkan Lunding

Nöjeskommitté Börje Vadsten

Nöjeskommitté Eva Karl

Nöjeskommitté Stina Haase

Nöjeskommitté Stellan Stark, sammanka.

Nöjeskommitté Ingrid Andersson

Nöjeskommitté Per Arne Eriksson

Nöjeskommitté Margareta Hollmo

Nöjeskommitté Gunilla Sättlin

Nöjeskommitté Anders Thunborg

Tävlingskommitté Stellan Stark

PR Kommitté Roland Jonsson

PR Kommitté Kjell-Arne Hollmo

PR Kommitté Niklas Johansson

Revisor Extern Tord Wixner

Revisor Kjell-Arne Hollmo

Försäkringsombud Stellan Stark

Sjösäkerhetsansv. Eero Honkasalo

Farledsansvarig Andreas Fors

Miljöombud Stellan Stark

Byggnadskommitté Danil Fernlund

Byggnadskommitté Dan Zättlin

Byggnadskommitté Thomas Ullmark

Museumskommitté Kerstin Häggblom

Museumskommitté Stellan Stark