Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2021

Ordförande:
Kerstin Häggblom, Hasselvägen 2, 824 60 Forsa
0650-23648 073-8072809

Vice ordförande:
Marie Sandin, Borkavägen 78, 825 95 Enånger
0650-23648 073-8072809

Sekreterare:
Stellan Stark, Hållsta 204, 824 93 Hudiksvall
073-0262962

Kassör:
Esbjörn Olsson, V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall
060-172 155 0703101186

Hamnförvaltare:
Günther Karl, Enångersvägen 76, 825 95 Enånger
0650-550233 0703701924
g.karl@telia.com

Registeransvarig:
Günther Karl, Enångersvägen 76, 825 95 Enånger
0650-550233 0703701924

Ledamot:
Sven Olof Biller, Hålsänge 135, 825 95 Enånger
0650-18188 0703941730

Suppleant:
Leif Karlsson