Museum

Borka Brygga har 2 st. museum

Dels ett museum byggt 2006 innehållande båtbyggeri samt gamla inombords- och utombordsmotorer.
Även ett fiskemuseum inrymt i en gammal sjöbod från 1800-talets första hälft innehållande gamla fiskeredskap samt ett rum inrett som en gammal fiskarstuga. Fiskemuseet är beläget vid ingången till restaurangen.
Dessutom vid parkeringen står museibåtar uppställda.

För att kunna visa hela fiskehistorien för eftervärlden, med båtar, motorer, sjöbodsinnehåll, arbetsredskap, bostad m.m. så har vi träffat ett samarbetsavtal över sockengränserna genom en överenskommelse med Njutångers Hembygdsförening. Dessa hade en samling av material från sekelskiftet 1800-1900 i sin ägo och den inriktning som saknades i Enångers Båtsällskaps samling. D.v.s. vi hade båtar och motorer från tidigt 1900-tal. Båtar som byggts i Enånger samt verktyg för båtbyggeri från 1800 talet m.m. Många av dessa motorer har suttit i Enångerfiskarnas båtar. I Njutånger fanns bostaden, sjöbod fiskredskap m.m.

Följande är nedtecknat av Hjalmar Åker:
Vid Borka Brygga har nu en sjöbod från 1800-talets första hälft iordningställts och inventarierna från Njutånger har flyttats in, på detta sätt kommer hela fiskehistorien från våra socknars fiskevatten att samlas på Borka Brygga,
De gamla fiskarna i dessa båda socknar levde ju ett ganska likartat liv varför en helhetsbild av deras liv har skapats genom detta samarbete.
På Borka Brygga kan man nu se verktyg för båtbyggeri, utombordsmotorer, "kultändare" tillverkade för 110 år sedan i Hudiksvall och Jättendal m.f.l. platser, ett 60 tal gamla båtmotorer av olika fabrikat, gamla fiskebåtar samt historiska bilder från 1800 talet.
I den nya delen finns fiskredskap , jaktvapen mm. samt en bostadsdel som visar hur man bodde och levde när 1800 talet gick in i 1900 tal .

Vi har dokument i denna byggnad från 1800 talet då stora båtar byggdes på varven här, tex Anna Cristina, som seglade till Egypten och England med sparrar. Många duktiga befälhavare på 1800 talet fostrades i fjärden.

På 1800 talet var Borka Brygga en av hamnarna av stor vikt för sjöfarten mellan Norrland och Stockholm. Biljetter, fraktsedlar och turlistor för ångbåtarna Svartvik, Trafik, och Söderhamn finns bevarade.

Även lastfartygen, som lastade trävaror var många. Huvudparten av de utskeppade trävarorna från Hudiksvallsområdet skeppades från Borka. Ur dåvarande femårsrapport, som landshövdingen avgav 1811, kan man läsa: " I Enångers socken har brädsågningen drivits till den höjd och med det eftertryck att själva skogarna bära därom vittne." Landshövdingen menade att fara för återväxten förelåg.

Borka Brygga var under 1920-1960 en av länets stora fiskehamnar. Här landade 60 fiskebåtar sin fångst.
För strömmingens vidareleverans krävdes årligen 24000 strömmingslådor av trä och 600 fat= 120000 liter bränsle.
En augustidag 1946 landades här 23500 kg strömming.

Enångers båtbyggare var framsynta och innovationsrika. I mitten av 1900- talet fanns här 5 verkstäder, som arbetade med båtbyggeri. På 1920-talet var fiskebåtarna smala och långa. Per Eriksson i Fjäle, som senare tillsammans med sina 2 bröder drev Erikssons båtbyggeri i Fjäle, gick i lära hos bröderna Håden i Söderhamn och byggde 1932 gesällprovet, som finns bevarat här. Den båten var bredare än vad som var brukligt, varför Borkafiskarna tyckte att den där Per i Fjäle var en konstig båtbyggare, som gjorde runda båtar. Inom kort skulle alla ha en rund båt och tekniken var vedertagen.

En annan detalj, som kom från våra båtbyggare var styrhytten eller ruffen, som den kallades. När Kråköfiskarna såg detta yttrade dom att: "Nu kommer Enångrarna med sina hyreshus!"

Nu är dessa epoker snart fallen i glömska, varför vi med detta arbetslivsmuseum har för avsikt att spara en del av historien för eftervärlden.
Här inne finns ett flertal motorer, som brukats av Enångersfiskarna. Bland annat finns en av de allra första, kanske den första, från omkring 1920, vilken suttit i Hans Olssons båt från Boholmen.

En av bröderna Erikssons arbetsplatser finns intakt och ett nybygge av den kända Fjälesnebban är påbörjad.

Utanför finns uppställd, utöver Per Erikssons gesällprov från 1932, en sk. Lustbåt byggd hos Erik Bergqvist i Hålsänge 1937 och levererad till Br Fors i Njutånger.

Under 1900 talet byggdes mellan 700 och 1000 båtar på dessa verkstäder. Bara hos Erik Bergqvist byggdes 200 st. Utdrag ur byggboken finns inne på museet.

För att på ett rationellt sätt kunna utnyttja huset även på vintern så har vi skapat möjligheter för våra ungdomar att med enkla medel på någon timme förändra lokalen till aktivitetshus där båtbyggarkurser kan genomföras.

Slutligen ett varm tack till alla som på något sätt med pengar, material eller timmar bidragit till genomförandet av detta projekt!

Nedtecknat av framlidne Hjalmar Åker.

Från ordföranden:

"Hjalmar Åker bidrog med ett stort kunnande och ett fantastiskt engagemang samt sin stora kärlek till Borka Brygga att göra anläggningen till vad den är idag...... Norrlandskustens Pärla"

Klicka på bilden nedan för att komma till hemsidan om projekt Andros