Macken

Borkamacken

Sedan några år tillbaka så finns det en mack vid Borka Brygga.

Macken ligger alldeles vid vattnet så möjlighet finns att tanka både bilar och båtar.
Bensin (98-oktan) för både bilar och båtar.
Marindiesel utan tillsats av rapsolja (RME) för både bilar och båtar.
Tankning sker med bankkort eller Dalvik Oil-kort.
Även tankning av färskvatten.