Toatömning

Toatömningsanläggning

Töm båtens toalett hos oss

På restaurangbryggans bryggnock finns sedan några år tillbaka en toatömningsanläggning där du kan tömma din båttoaletts tank på ett miljövänligt sätt.