Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2022

Ordförande:
Stina Haase, Östermalmsgatan 35 , 11426 STOCKHOLM
070-981 00 06

Vice ordförande:
Marie Sandin, Borkavägen 78, 825 95 Enånger
073-822 15 55

Sekreterare:
Stellan Stark, Hållsta 204, 824 93 Hudiksvall
073-0262962

Kassör:
Esbjörn Olsson, V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall
060-172 155 0703101186

Hamnförvaltare:
Vakant

Registeransvarig:
Günther Karl, Enångersvägen 76, 825 95 Enånger
070-3701924

Ledamot:
Sven Olof Biller, Hålsänge 135, 825 95 Enånger
0650-18188 070-3941730

Suppleant:
Leif T Carlsson
Roger Stark