Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande:
Stina Haase, Östermalmsgatan 35 , 11426 STOCKHOLM
070-981 00 06

Vice ordförande:
Marie Sandin, Borkavägen 78, 825 95 Enånger
073-822 15 55

Sekreterare:
Stellan Stark, Hållsta 204, 824 93 Hudiksvall
073-0262962
Miljösamordnare
Representerar även Nöjeskommittén och Tävlingskommittén

Kassör:
Esbjörn Olsson, V Långgatan 62, 852 37 Sundsvall
060-172 155 0703101186

Hamnkommittén:
Günther Karl, Enångersvägen 76, 825 95 Enånger
070-3701924
(Se vidare under funktionärer)

Ungdomskommittén:
Johnny Bäck, Ulleråkersvägen 48, 756 43 Uppsala
070-2073322
(Se vidare under funktionärer)

Ledamot:
Sven Olof Biller, Hålsänge 135, 825 95 Enånger
0650-18188 070-3941730

Suppleant:
Mats Larsson
Roger Stark