Sök båtplats

Behöver du båtplats?

Här kan du söka efter båtplats vid Borka Brygga

Båtplatsavgifter:
Grundavgift: 1000 kr. Motsvarar arbetsplikten och kan därmed arbetas av.
Vid förtöjning vid bom: 3.75 per cm (varav moms 0.75 kr)
Ny medlem, som fått båtplats tilldelad, betalar en inträdesavgift på 1000 kr.
Uppläggningsavgift vintertid för båtar > 6 m 688 kr (varav moms 140 kr)
Uppläggningsavgift för båtar < 6 m 413 kr (varav moms 83 kr)
För enbart vinter- eller sommaruppställning, utan att inneha båtplats, betalar medlem 500 kr i grundavgift.
Nattvaktsplikt (1 natt per båtplats och år).
Stölderna av båtar, motorer och tillbehör ökar dramatiskt i landets hamnar varvid det är extra viktigt att på plats deltaga vid vaktandet på det datum man tilldelats.
Vi måste skydda och värna om vår fina anläggning Borka Brygga.
Utebliven nattvakt utan särskilt skäl medför debitering med 1000 kr
samt nytt datum för vaktande.


Uppställning av båt sommartid:
Första sommaren 500 kr (varav moms 100 kr)
Andra sommaren 1000 kr (varav moms 200 kr)
Tredje sommaren 2000 kr (varav moms 400 kr)
osv
- Uppläggning av vaggor/vagnar sommartid kostar 413 kr (varav moms 83 kr)
- Av medlem arbetad tid avdrages följande år 200 kr per timme för de första 5 timmarna.
- Resterande arbetad tid avdrages 100 kr per timme.
- Det gäller arbeten som är beordrad av styrelsemedlem.
- Det går maximalt att arbeta av tid som motsvarar kostnaderna för
grundavgift och båtplatsavgift.

Här kan du söka efter båtplats vid Borka Brygga