Faciliteter

Se alla våra faciliteter

Faciliteter

Se alla våra faciliteter 

Klicka på bilderna med text för att komma till respektive sida

Dessutom finns att tillgå

Hjärtstartare finns under säsong.
Placeras ut från 1 maj till 1 oktober.
Finns på väggen till vänster om dörren till hamnkontoret.

Hemsidan om Andros
Klicka på bilden ovan

Vidare kan nämnas att det även finns

Toaletter
Dusch
Sopcontainer