Faciliteter

Se alla våra faciliteter

Faciliteter

Klicka på bilderna med text för att komma till respektive sida

Dessutom finns att tillgå

Hjärtstartare finns under säsong.
Placeras ut från 1 maj till 1 oktober.
Finns på väggen till vänster om dörren till hamnkontoret.

Vidare kan nämnas att det även finns

Toaletter
Dusch
Tvättstuga (under säsong)
Sopcontainer