I Yrkesfiskarnas kölvatten

I Yrkesfiskarnas Kölvatten

Så heter en hemsida som handlar om gamla tider vid Borka Brygga och dess omgivningar.
Hemsidan "Brygga" är uppbyggd i form av en studiecirkel i Enångers Båtsällskap regi.

Klicka på länken nedan för att komma till hemsidan "Brygga"
som handlar om studiecirkeln "I Yrkesfiskarnas Kölvatten" Tisdag 14 mars hade vi uppstart av studiecirkeln i "Yrkesfiskarnas kölvatten" efter 3 års uppehåll p.g.a. pandemin. Det arbete som vi tidigare har gjort finns samlat på den hemsida vi upprättade och har adress www.bryggaborka.com (den kan även nås via EBS hemsida www.borkabrygga.com).

Vid möte igår överenskoms att vi börjar med en gemensam grupp och koncentrerar oss på båtbyggerier d.v.s där vi slutade innan pandemin. Det hindrar inte att vi kompletterar tidigare delar efterhand som material i form av bilder och berättelser dyker upp.

Föreslag som lades fram igår var också att satsa på temakvällar med inbjudna gäster som har intressant information och material inom området.

Möteskvällar blir måndagar med nästa möte 17 april 18.00

Med hopp om lyckosam fortsatt forskning i vår historia som våra efterkommande får ta del av.


Stellan Stark