Övriga funktionärer

Hamnkommite´ samordnare Håkan Svedin

Hamnkommitté Bengt Dahlberg

Hamnkommitté Georg Lindgren

Hamnkommitté Henrik Nordell

Hamnkommitté John Sundqvist

Hamnkommite´ Håkan Svedin

Hamnkommitté Lars Westling

Hamnkommite´ Pioter Zeldockny

Materialansvarig Vakant 


Ungd. sammankallande Johnny Bäck

Ungdomskommitté Christoffer Andresen

Ungdomskommitté Sofia Bergström

Ungdomskommitté Anders Thunborg

Materialansvarig för segeljollar Håkan Lunding


Nöjeskommitté Stellan Stark, sammankallande

Nöjeskommitté Ingrid Andersson

Nöjeskommitté Per Arne Eriksson

Nöjeskommitté Stina Haase

Nöjeskommitté Yvonne Jonsson

Nöjeskommitté Gunilla Sättlin

Nöjeskommitté Anders Thunborg

Nöjeskommitté Börje Vadsten


Tävlingskommitté Stellan Stark


PR Kommitté Roland Jonsson

PR Kommitté Marie Sandin

PR Kommitté Anders Thunborg


Revisor Helena Lindfors

Revisor Elisabeth Wallstedt

Revisor suppleant Susanne Toft  


Försäkringsombud Stellan Stark


Sjösäkerhetsansv. Eero Honkasalo


Farledsansvarig Andreas Fors


Miljösamordnare Stellan Stark


Byggnadskommitté Danil Fernlund

Byggnadskommitté Thomas Ullmark

Byggnadskommitté Dan Zättlin


Museumskommitté Stellan Stark