Övriga funktionärer

Hamnkommitté  Günther Karl, sammankallande

Hamnkommitté John Sundqvist

Hamnkommite´ Pioter Zeldockny

Hamnkommite´ Håkan Svedin

Hamnkommitté Lars Westling

Hamnkommitté Georg Lindgren

Hamnkommitté Henrik Nordell

Materialansvarig Johnny Bäck

Materialansvarig för segeljollar Håkan Lunding


Ungdomskommitté  Johnny Bäck, sammankallande

Ungdomskommitté Nisse Östlin

Ungdomskommitté Sofia Bergström

Ungdomskommitté Anders Thunborg

Ungdomskommitté Christoffer Andresen

Materialansvarig Johnny Bäck

Materialansvarig för segeljollar Håkan Lunding


Nöjeskommitté Stellan Stark, sammankallande

Nöjeskommitté Börje Vadsten

Nöjeskommitté Yvonne Jonsson

Nöjeskommitté Stina Haase

Nöjeskommitté Ingrid Andersson

Nöjeskommitté Per Arne Eriksson

Nöjeskommitté Stina Bergström

Nöjeskommitté Gunilla Sättlin

Nöjeskommitté Anders Thunborg


Tävlingskommitté Stellan Stark


PR Kommitté Roland Jonsson

PR Kommitté Marie Sandin

PR Kommitté Anders Thunborg


Revisor Helena Lindfors

Revisor Elisabeth Wallstedt

Revisor suppleant  Vakant


Försäkringsombud Stellan Stark


Sjösäkerhetsansv. Eero Honkasalo


Farledsansvarig Andreas Fors


Miljösamordnare Stellan Stark


Byggnadskommitté Danil Fernlund

Byggnadskommitté Dan Zättlin

Byggnadskommitté Thomas Ullmark


Museumskommitté Marie Sandin

Museumskommitté Stellan Stark


Borkamacken Lars Heineman sammankallande

Borkamacken Nils Erik Karlsson

Borkamacken Börje Wadsten

Borkamacken Dan Zättlin

Borkamacken Roger Stark

Borkamacken Christoffer Bodell


Registeransvarig Günther Karl