Macken

Macken

Tanka både bil och båt 

Borkamacken

Sedan några år tillbaka så finns det en mack vid Borka Brygga.

Macken ligger alldeles vid vattnet så möjlighet finns att tanka både bilar och båtar.
Bensin (98-oktan) för både bilar och båtar.
Marindiesel utan tillsats av rapsolja (RME) för både bilar och båtar.
Tankning sker med bankkort eller Dalvik Oil-kort.
Även tankning av färskvatten.