Bli medlem EBS

Vill du bli medlem i Enångers Båtsällskap

Här kan du söka medlemskap i Enångers Båtsällskap

Medlemsavgift (familj ingår) 550 kr
Avgift för stödjande medlem 300 kr
Medlemsavgift ungdom 150 kr