Service

Några av våra populära faciliteter

Båtbottentvätt som är lätt tillgänglig och med bra priser

Bil och båtmack med bensin 98 och RME-fri diesel ofta till lägsta pris

Toatömning för båtar som är lätt att komma till

Restaurang med inriktning på fisk
och fullständiga rättigheter

Mastkran för segelbåtar

Sjösättningsramp